Không có bài học cho Barça, xin vui lòng

Cuộc chiến của Laporta chống lại nhóm cực đoan nhất của Barça đang đi tiên phong ở Tây Ban Nha và châu Âu

Hãy tha thứ cho tôi: Barça đã làm công việc của họ nhiều năm trước

Nhiều lời chê trách có thể san bằng Laporta, nhưng có một vấn đề gai góc mà không ai có thể dạy cho anh ta một bài học: đầu tiên đối đầu và sau đó đối phó với những người cực đoan trong câu lạc bộ của chính mình. Cuộc chiến của anh ấy chống lại nhóm cực đoan nhất ở Barça đã đi tiên phong ở Tây Ban Nha và Châu Âu.

Rằng bây giờ, sau cuộc xâm lược đau đớn vào các vùng nông thôn ở Cornellá, họ nhân cơ hội này để khái quát hóa vấn đề này là mị dân và không công bằng. Hãy tha thứ cho tôi: Barça đã làm công việc của họ nhiều năm trước. Bây giờ tùy thuộc vào những người khác để dũng cảm.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *